Ajándéktárgyak nagy választékban: igés kerámia, póló, kereszt, játék, Biblia borító, jegyzettömb, kulcstartó, hűtőmágnes, toll, képeslap, könyvjelző

ÁHITAT


[  Oldal: 1 2  ]
A kegyelem harmatja

A kegyelem harmatja - Cseri Kálmán
Kiadó: Harmat


A szerző az év 365 napjára szolgál lelki elemózsiával, s nagypéntekre, a mennybemenetel napjára, valamint pünkösdre is megfogalmazta hitének és református gyakorlatának megfelelő üzenetét. Célja, hogy rövid igemagyarázataival az olvasó tekintetét Istenre, s gondolatait az örökkévalóságra irányítsa. Olyan perspektívát kínál, ahonnan nemcsak a bennünket körülvevő világ jelenségeit, hanem életünk valamennyi kérdését, kapcsolataink megannyi aspektusát újra értelmezhetjük, némelyekre pedig választ is remélhetünk.

Ára: 2.500,- Ft

 
A kegyelem harmatja hangoskönyv CD

A kegyelem harmatja hangoskönyv CD (MP3) - Cseri Kálmán
Kiadó: Harmat


"Isten igéjének különös hatása van: az olvasás után is munkálkodik az emberben, s amint az ételből fizikai erő, gondolat, kitartás származik úgy az igéből is szeretet, bölcsesség, derű, reménység fakad."

Cseri Kálmán A kegyelem harmatja című népszerű áhítatoskönyvét felolvassa a szerző. Az év minden napjára és jelentősebb ünnepnapjainkra szóló lelki útravaló két CD-n került rögzítésre.

Ára: 2.500,- Ft

 
Jézus hív – Jézus szólít - Sarah Young

Jézus hív – Jézus szólít - Sarah Young
Immanuel KiadóJézus hív – Jézus szólít. Te hallod Őt?

Miután sok éven keresztül a saját szavait írta le imanaplójába, a misszionárius Sarah Young úgy döntött, hogy jobban fog figyelni a Megváltó hangjára, és elkezd „fülelni" arra, amit Ő mond. Tollal a kezében így indult el egy olyan útra, ami örökre megváltoztatta az életét – és még sok millió emberét szerte a világban.

Ennek a gyönyörű könyvecskének a lapjain olyan Igék és üzenetek találhatók, amelyeket Jézus nagy szeretettel helyezett a szívére. Bátorításnak, vigasztalásnak, reménységnek a szavai. Olyan szavak, amelyek egyre növekvő mértékben tudatosították benne az Ő Jelenlétét, és lehetővé tették számára, hogy élvezze az Ő Békességét.

Jézus téged is ugyanígy szólít. Lehet, hogy – a szerzőhöz hasonlóan – neked is szükséged van arra, hogy jobban érzékelhesd a „Veled levő Istent". Vagy talán számodra is távolinak tűnik Jézus, és nem tudod, hogy miért. Lehet, hogy olyan messze távolodtál Tőle, amit soha nem is gondoltál volna. Az, amit ebben a könyvben találsz, abban fog segíteni az év minden napján, hogy egyre közelebb kerülj Krisztushoz, és ezáltal egyre közvetlenebb kapcsolatot élj meg Vele.
Minden nap üzenete úgy szól, mintha Jézus Maga beszélne hozzád. Mert ezt is teszi. Te hallod az Ő hívását?

Sarah Young művei az elmúlt két év legnagyobb könyvsikerei közé tartoznak. Milliók vásárolták és vásárolják angolul és más nyelveken is. A szerző filozófiai és lelkigondozói diplomákat szerzett több egyetemen végzett tanulmányai során. Férjével együtt sok-sok országban tartanak előadásokat, lelkigondozói alkalmakat. Misszionáriusi szolgálatuk pedig az ausztráliai Perthben zajlik, ahol japán emberek felé szólják a legcsodálatosabb hírt.

Puhatáblás: 2.450,-

Keménytáblás: 3.450,-

 
Amikor a Csend beszélni kezd - Molnár Róbert

Amikor a Csend beszélni kezd - Mindennapi igei gondolatok egy politikus tollából... - Molnár Róbert
Magánkiadás"Amikor Isten valamit mondani akar, előbb el kell csendesítenie az embert. Annak idején velem is ezt tette. Nem értettem, hogy miért emelt ki a Parlament falai közül, miért vetett véget a nagypolitikai álmaimnak, és azt sem, hogy a világi "csillogásból" miért küldött vissza az én szegényes kis falumba.
Nagyon fájt, de másfél év múltával - miután elveszítettem státuszt, megbecsülést, karriert, pénzt, jövőt, álmot és majdnem a feleségemet is - mindent megértettem: Megváltóm csendet akart körülöttem! Ő ugyanis nem üvölti túl a lármát, nem lovagol a politika és az ember gyűlölethullámain, hanem a csendben beszél.
Nem lehet, hogy neked is erre lenne szükséged? Amikor kész leszel végre kizárni, vagy legalább lecsendesíteni a világi zajt körülötted és benned, akkor meghallhatod az Isten személyesen hozzád szóló szavait.
Isten az engedelmeseket ma is megmossa, felemeli és megáldja, majd szent eszközéül használja abban, hogy általuk is jobbá tehesse a világot, míg az engedetlenek menthetetlenül elvesznek. Te kikhez tartozol?
E könyv a mindennapok helytállására és a győzedelmes élet megélésére bátorít."
A Szerző

2.680,-

 
40 nap - Böjti áhítatos könyv - Fekete Ágnes

40 nap - Böjti áhítatos könyv - Fekete Ágnes
Kálvin Kiadó


Ez a könyv böjti útitársként van a kezünkben. Egy-egy napi áhítattal végigkíséri a húsvétra készülő időszakot azzal a céllal, hogy elmélyülten, imádsággal tölthessük a böjtöt.
Sokan beszélnek manapság a böjtölés erejéről. Ezek között van olyan beszéd, amely egyfajta lelki wellnessként érzékelteti azt, amikor egy időszakban imádsággal és testünk megzabolázásával töltjük az időt. Van, aki összekeveri a fogyókúrával. Milyen lenne, ha végre igazán képesek lennénk elcsendesedni? Milyen lenne, ha a testünk az utolsó molekuláig képes lenne odafigyelni arra, aki ezt a testi életet adta?
Most elindulunk együtt a keresztyén böjt útján, amelyet nagyon nehéz pontosan meghatározni: elmélyülést, imádságot, fegyelmet jelent. Egyfajta csigavonalban igyekszünk egyre mélyebben megérteni Isten kegyelmét, amely húsvétkor elért bennünket!
Fekete Ágnes református lelkész, a Református félóra című rádióműsor szerkesztője.

900,-

 
Vademecum-Elmélkedések az év minden napjára - Dietrich Bonhoeffer

Vademecum - Elmélkedések az év minden napjára - Dietrich Bonhoeffer
Kiadó: Kairosz


Dietrich Bonhoeffer élete és műve nagy érdeklődést váltott ki az egész világon. Az 1906. február negyediki születésnapja és az 1945. április kilencediki kivégzése között mindössze harminckilenc év telt el. Az elmélkedésekben, prédikációkban, áhítatokban, levelekben, feljegyzésekben egy olyan gondolatvilággal találkozunk, amely napjainkban is meglepő érvényességgel bír, és a keresztények világi életében örök útmutatást nyújt. Ennek a kötetnek köszönhetően számos olvasó találta meg az utat Dietrich Bonhoeffer életéhez és művéhez. Sokszor ezek a kis mozaikdarabkák adtak ösztönzést, hogy az olvasók elgondolkodjanak saját életükön, átelmélkedjék meggyőződéseiket és életvezetésüket a mindennapokban. Minden napnak az évben megvan a maga elmélkedése, a hónapok saját témát kaptak, ezek a témák határozzák meg a szövegek kiválasztását. A Biblia Dietrich Bonhoeffer számára a válasz minden kérdésünkre, azzal az előfeltétellel, hogy kérdéseinket valóban fel merjük tenni.

Ára: 3.800,- Ft

 
Isten műhelyében - Carl Eichhorn

Isten műhelyében - Carl Eichhorn
Kiadó: Evangéliumi Kiadó


Áhítatos könyv minden napra egy egy Bibliából vett idézettel, hozzá tartozó magyarázattal.

Ára: 1.500,- Ft

 
Isten asztaláról - Varga László

Isten asztaláról - Varga László
Kiadó: Harmat


Az idős erdélyi lelkipásztornak az év minden napjára szóló elmélkedéseit és imádságait Isten szolgálatában töltött életének tapasztalatai, az elnyomásban és börtönben kikristályosodott hite és népe iránti féltő szeretete formálták.

Ára: 2.500,- Ft

 
A Viskó – napról napra - Wm. Paul Young

A Viskó – napról napra - Üzenetek az év minden napjára - Wm. Paul Young
Kiadó: Immanuel


A Viskó című regény erőteljes története világszerte sok-sok millió olvasó szívét ejtette rabul, és lett a könyvkiadás történetének egy páratlan eseményévé.
A regény – és a történet – szerelmesei most A Viskó – napról napra révén annak lehetőségét kapják meg, hogy ne csupán egy hétvége erejéig időzzenek A VISKÓ-ban, hanem az év minden napján ellátogassanak oda, hogy újra találkozzanak Mackkel és rendkívüli barátaival – Papával, Jézussal és Sarayuval – valami egészen friss és egyedülálló módon.
A 366 üzenet A Viskóból származó idézetekre épül, amelyek a regény szerzőjétől, Wm. Paul Youngtól származó, szíveket megindító és gondolatokat serkentő imákkal, őszinte vallomásokkal egészülnek ki. Ahogy olvasod majd őket lapról lapra, inspirációt, bátorítást és reménységet fogsz meríteni napról napra...

Ára: 3.450,- Ft

 
Legyünk a szeretet közössége!

Legyünk a szeretet közössége! - Kránitz Mihály
Kiadó: Szent Gellért Kiadó


Ferenc pápa gondolatai az év minden napjára Kránitz Mihály atya magyarázataival.

Ára: 2.200,- Ft

 
Bizonyságaid - örökkévaló örökségem - A.Christlieb

Bizonyságaid - örökkévaló örökségem - A.Christlieb
Kiadó: Ébredés Alapítvány


"Christlieb írásmagyarázatainak az a különlegessége, hogy tele van életbölcsességgel, de nem száraz tanítás formájában, hanem élő példákban lépnek ezek elénk, Még a gyermekek is megérthetik. Vedd és olvasd, hálás leszel!" – írja előszavában Karl Stegeman.

Ára: 1.200,- Ft

 
Krisztus mindenekfelett - Oswald Chambers

Krisztus mindenekfelett - Oswald Chambers
Kiadó: Evangéliumi Kiadó


Áhítatok minden napra

Ára: 1.200,- Ft

[  Oldal: 1 2  ]
Ajánlatunkból