Ajándéktárgyak nagy választékban: igés kerámia, póló, kereszt, játék, Biblia borító, jegyzettömb, kulcstartó, hűtőmágnes, toll, képeslap, könyvjelző

AKCIÓK

A halhatatlan betűk - Tótfalusi Kis miklós élete

A halhatatlan betűk Hampel Polyxena
Kiadó: Kálvin


Tótfalusi Kis miklós élete

990,- helyett 280,- Ft

 
A tékozló apa

A tékozló apa Kabai István
Kiadó: Kálvin


Egy apa tragikus élete és halála, s fia "megmenekülésének" regénye.

1.190,- helyett 510,- Ft

 
Arcodat keresem

Arcodat keresem Szabó Ferenc
Kiadó: Kairosz


A könyv a szerzőnek a Vatikáni Rádióban 2008 nyarán elhangzott sorozatának írásos változata:az első rész az "Értelemkeresés - Istenkeresés", a második rész "Az élet védelmében - Az élet kultúrája felé" alcímet viseli.

1.800,- helyett 990,- Ft

 
Liturgikus dallamgyűjtemény II.

Liturgikus dallamgyűjtemény II.  
Kiadó: Szent István Társulat


E dallamgyűjtemény voltaképp a magyar liturgikus ének tankönyve. Összeállítói és szerkesztői kiváló zenetanárok, akiknek fő célja volt beilleszteni az általános iskolai és gimnáziumi énekoktatás anyagába azokat a liturgikus zenei tételeket, amelyek a Katolikus Egyházban napi gyakorlatként vannak jelen. A két évvel ezelőtt megjelent első kötet után e jelenlegi folytatás tartalmazza az első osztálytól az utolsóig megtanulandó összes egyházi dallamot. A könyv fő erénye, hogy tankönyvként s liturgikus népi énekeskönyvként egyaránt jól használható.

1.880,- helyett 990,- Ft

 
Rónay László: Leletmentés - Katolikus költők a XX. században

Leletmentés - Katolikus költők a XX. században - Rónay László
Kiadó: Szent István Társulat


Rónay László kutatásainak középpontjában a 20. szá­zadi katolikus irodalom feltárása áll. Ez a válogatás e tevékenységének egyik – közbülső – állomását ábrázolja. Ezekből a tanulmányokból született meg Sík Sándorról és Mécs Lászlóról írt könyve, illetve gyűjteménye, amely a katolikus irodalomszemlélet kialakulását és fejlődésének első korszakát mutatja be. Néhány írásában személyes emlékeivel gazdagítja az eseményeket és íróportrékat.

1.920,- helyett 490,- Ft

 
Rákos Sándor: A bárány lázadása (Bibliai témájú és istenkereső versek)

A bárány lázadása (Bibliai témájú és istenkereső versek) - Rákos Sándor
Kiadó: Szent István Társulat


Rákos Sándor jelen kötetében, mely a költő biblikus tárgyú, istenkereső verseit tartalmazza, két jól körülhatárolható lírai vonulat húzódik végig: az ószövetségi és krisztusi versek, valamint a személyes dialógusok hegyláncai.

1.350,- helyett 490,- Ft

 
Tarbay Ede: A szüretelő tél

A szüretelő tél - Tarbay Ede
Kiadó: Szent István Társulat


Tarbay Edét a közönség szinte kizárólag gyermekirodalmi művek szerzőjeként ismeri. Ennek oka azonban az, hogy a rendszerváltásig más műveket nem publikálhatott. Jelen kötete az 1950-es évektől írt verseinek esszenciája - ahogy a cím is jelzi, egyfajta késői szüret költői munkásságában, melynek első és utolsó ciklusában eddig publikálatlan versei is helyet kapnak. Lírájának központi gondolata a lét értelmének keresése, az ember helye a világegyetemben és a hétköznapokban; táptalaja a bibliai ihletettségű zsidó-görög-keresztény kultúra, s ezek kereszteződési pontjai jelenünkben és a költő életében.

1.680,- helyett 590,- Ft

 
Rafael Tomás Caldera: A nyitott egzisztencia - a kis herceg olvasóinak

A nyitott egzisztencia - a kis herceg olvasóinak - Rafael Tomás Caldera
Kiadó: Kairosz


A kis herceg olyan értékes mű, amely már az első találkozás után is újraolvasásra és közös értelmezésre csábít. Gyerekkönyvnek mutatja magát, így a mű egyszerre két utat jár be, a pilótáét és a kis hercegét, a két főszereplőét, akik önmaguk felé igyekezve a valóság egy mélyebb megismerésére is szert tesznek. Utazásuk a belső zarándokutat jelképezi, az éretté válás folyamatát, melynek célját talán úgy fogalmazhatjuk meg: a nyitott egzisztencia. A kötet oldalain néhány olyan gondolatot tesz közzé a szerző, melyek remélhetőleg előmozdítják és gazdagítják a szöveg megértését. E gondolatok nyitottságra hívnak, s ha követjük e hívást, már megérte a fáradságot.

2.000,- helyett 790,- Ft

 
Jean-Babtiste Estrade: A Lourdes-i jelenések

A Lourdes-i jelenések - Egy szemtanú bizalmas emlékiratai - Jean-Babtiste Estrade
Kiadó: Kairosz


Ismertem Bemadette-et. Közelről kísértem figyelemmel a lourdes-i csodás eseményeket. A dolgokat, melyekről beszélek, láttam, hallottam; és e néhány lapnak, melyeknek tökéletlenségét nálamnál jobban senki sem ismeri, nincs más érdemük, minthogy egy szemtanúnak az elbeszélései. A megjelenések idejében, mint a közvetett adókat kezelő hivatal tisztviselője, Lourdes-ban laktam. A barlangról terjesztett első híreket egész közömbösen fogadtam, meséknek tekintettem és nem tartottam érdemesnek, hogy foglalkozzam velük. Közben a nép izgatottsága napról napra, úgyszólván óráról órára fokozódott. Lourdes lakossága - különösen a nők - nagy tömegekben vonult ki a massabielle-i sziklához, s azután eszelősséggel határos lelkesedéssel beszéltek benyomásaikról. Ennek a derék népnek gyermekded hite és elragadtatása csak szánalmat keltett bennem: mulattam rajtuk, nevetségesre fordítottam a dolgot, és így cselekedtem, minden tanulmányozást, vizsgálódást, még a legfelületesebb kutatást is mellőzve, egészen a hetedik megjelenés napjáig. E napon - óh, életem feledhetetlen napja! - a szeplőtelen Szűz, rejtett eszközökkel, melyekben ma már az ő kimondhatadan gyengéd figyelmeztetéseire ismerek, magához vonzott, kezemnél fogott, s mint az eltévedt gyermekét aggódó szívvel jó útra térítő anya, odavezetett a barlanghoz. Ott láttam Bernadette-et az elragadtatás dicsfényében és örömárjában! Mennyei jelenet volt, leírhatadan, kimondhatadan. Legyőzve, elnyomva a tények nyilvánvalósága által, térdre omlottam, és érezvén a titokteljes égi nőnek jelenlétét, felszállt hozzája hitemnek legelső hódolata.

2.900,- helyett 990,- Ft

 
Kabai István: Az elcsatangolt bárány

Az elcsatangolt bárány - Kabai István
Kiadó: Kálvin


Barcsics Péter főmérnök története, akit visszavárt az Úr és saját, szerető családja - nem hiába...

510,- helyett 390,- Ft

Ajánlatunkból